آخرین اخبار

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار شماره ۳۶ منتشر شد

شماره ۳۶ فصلنامه تحلیلی- پژوهشی “پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار” (پیاپی ۲۴) مربوط به فصل بهار ۱۳۹۹ منتشر گردید. مقالات به چاپ رسیده در این نسخه از فصلنامه عبارتند از:

۱- بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر خلق نقدینگی بانک های منتخب طی دوره ۹۷-۱۳۸۹

حسن فرازمند، فاطمه رضازاده کارسالاری – صفحه 33-7

دریافت مقاله (حجم  KB 872)

۲- شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بخش صنعت و معدن (مطالعه موردی؛ استان خراسان جنوبی)

جعفر خراشادیزاده، امین خادم – صفحه ۶۲-۳۵

دریافت مقاله (حجم KB 1260)

۳- بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

نظر دهمرده، الهه آهنی – صفحه 72-63

دریافت مقاله (حجم  KB 439)

۴- کاربرد استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANPو دیماتل (مطالعه موردی شهرداری تهران)

محمدرضا سعدی – صفحه 93-73

دریافت مقاله (حجم  KB 689)

۵- بررسی کارآمدی سیاست های نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی ایران

الناز عزیزی، مهدی شبان – صفحه 118-95

 دریافت مقاله (حجم  KB 956)

۶- برآورد تابع صادرات زعفران ایران طی دوره  96-1375 با استفاده از روش ARDL

احمد وندکی، امیر دادرس مقدم – صفحه 129-119

دریافت مقاله (حجم  KB 421)

۷- بررسی جامعه شناختی فساد اقتصادی در ایران

سعید کشانی، اکبر خواجه – صفحه 146-131

 دریافت مقاله (حجم  KB 426)

دریافت صفحات ابتدایی فصلنامه (حجمKB 365)

دریافت صفحات انتهایی فصلنامه – چکیده انگلیسی مقالات (حجمKB 1992)