آخرین اخبار

اولین شماره فصلنامه “روستا و توسعه پایدار فضا” منتشر شد

 ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با هدف بررسی و اشاعه یافته‌های علمی مربوط به ابعاد جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سکونتگاه­ های روستایی، کمک به تقویت کارکردهای این سکونتگاه­ های محلی در توسعه پایدار فضاهای جغرافیایی و همچنین استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی محققان سرتاسر کشور، انتشار فصلنامه “روستا و توسعه پایدار فضا” را در دانشگاه بیرجند دنبال نموده است. مخاطبان فصلنامه عبارتند از: متولیان امر برنامه­ ریزی و مدیریت فضاهای جغرافیایی و دست اندرکاران توسعه روستایی، مجریان طرح­ های کلان ملی، منطقه ای و محلی در سطوح مختلف برنامه ریزی توسعه روستایی، استادان و دانشجویان رشته‌های جغرافیا، ترویج کشاورزی، علوم اجتماعی، اقتصاد و دیگر پژوهشگرانی که در زمینه مسائل توسعه روستاها فعالیت می­‌کنند.

در اولین شماره این فصلنامه که مربوط به فصل بهار ۱۳۹۹ می باشد، مقالات ذیل درج گردیده است:

۱- بازتاب اجرای طرح های آبخیزداری در توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی (مورد مطالعه: بهره برداران روستایی استان خراسان جنوبی) – نویسنده: محمود فال سلیمان

۲- تحلیل فضایی زیرساخت های توسعه پایدار در روستاهای شهرستان کوهدشت– نویسندگان: احمد رومیانی؛ حمیده محمودی

۳- تحلیل نقش موقوفه های زهان در توسعه پایدار روستایی– نویسنده: علی اکبر عباسی

۴- کارکرد نهادها در توسعه پایدار روستایی (تحلیل اقتصادی فعالیت‌های بسیج سازندگی در روستاهای خراسان جنوبی)– نویسنده: محمدرضا بخشی

۵- تحلیل عوامل اثرگذار بر طول اقامت گردشگران در بوم گردی های شهرستان مشهد– نویسندگان: نازنین نعیم آبادی؛ فرهاد جوان

۶- نقش سدها در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بالادست سد کارون سه در شهرستان ایذه)– نویسندگان: حجت الله صادقی؛ پرتو سادات موسوی فرد


اخبار مربوط به فصلنامه “روستا و توسعه پایدار فضا” را از طریق وبسایت ذیل دنبال کنید: vssd.birjand.ac.ir