آخرین اخبار

اولین شماره نشریه « گاهنامه علم سنجی» توسط واحد علم سنجی دانشگاه بیرجند منتشر شد

اولین شماره از گاهنامه علم سنجی واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند منتشر گردید. نشریه مذکور با هدف آشنایی مخاطبان با شاخص های علم سنجی و ارائه اخبار و رویدادهای مرتبط منتشر گردیده است.

مطالب ارائه شده در این شماره نشریه بشرح ذیل می باشد:

کد ارکید
به دنبال نشریه برای چاپ مقاله
نشریه یاب
سامانه نشریات پایگاه استنادی جهان اسلام
نشریه یاب endnote match
شاخص اسنیپ SN

لینک دریافت فایل PDF گاهنامه علم سنجی- شماره ۱