آخرین اخبار

فراخوان ارسال مقاله

فصلنامه تحلیلی- پژوهشی “پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار” درحال جمع آوری مقالات جهت شماره پائیز ۹۸ خود می باشد. لذا از کلیه پژوهشگران محترم خواهشمند است در صورت دارا بودن مقاله با موضوعات اقتصاد و توسعه، فایل word مقاله را به آدرس dabir@skeq.ir ایمیل نموده و با شماره ۰۹۱۵۸۶۴۸۱۰۹ (آقای خادم) تماس حاصل فرمایند. قابل ذکر است در صورت پذیرش مقاله جهت چاپ، امکان صدور گواهینامه مربوطه نیز وجود خواهد داشت. ضمنا مقالات ارسالی حتی الامکان می بایست مطابق راهنمای تدوین مقالات (قابل دریافت از همین سایت) باشد.