آخرین اخبار

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار شماره ۳۴ و ۳۵ منتشر شد

به اطلاع کلیه پژوهشگران ارجمند می رساند نظر به احساس ضرورت اشاعه و نشر یافته های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه توسعه در کنار حوزه های اقتصاد و مدیریت؛ فصلنامه تحلیلی- پژوهشی “اقتصاد خاوران” به “پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار” تغییر نام داده که مورد تایید سامانه جامع رسانه های کشور نیز واقع گردیده است.

شماره ۳۴ و ۳۵ فصلنامه (پیاپی ۲۲ و ۲۳) مربوط به فصول بهار و تابستان ۱۳۹۸ در آبان ماه سال جاری منتشر گردیده که مقالات به چاپ رسیده در این نسخه از فصلنامه عبارتند از:

بررسی نقش متغیرهای مبنایی و رقابتی مؤثر بر صادرات غیر نفتی ایران (رویکرد هم­انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس) – مجید فشاری، امیرحسین طاهری

بررسی ارتباط نابرابری درآمد و رشد اقتصادی بین استان های  کشور طی دوره ۹۴-۱۳۹۳ با استفاده از سیستم معادلات همزمان- نظر دهمرده، احسان زنگنه

تبیین مولفه های  حکمرانی خوب کارآفرینانه موثر در توسعه جوامع محلی از دیدگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی- محمد بهروزی، مسعود پورکیانی، مژگان درخشان، مهدی محمد باقری

بررسی و سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۳- ابوالقاسم گل‌خندان

شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری مجموع عوامل کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر – وحیده احمدی، روح اله شهنازی

بررسی تطبیقی رویکرد عدالت در قانون مالیات‌‌های ایران و کشور‌های منتخب- حبیب الله نخعی، احسان صادقی، شهرام کیان مهر

بررسی تحولات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی استان­های ایران (۹۴-۱۳۶۹)- سعید ابراهیمی، حسین اصغرپور

دریافت صفحات ابتدایی فصلنامه

دریافت صفحات انتهایی فصلنامه (چکیده انگلیسی مقالات)