آخرین اخبار

انتشار فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۳۲ و ۳۳

شماره ۳۲ و ۳۳ (پیاپی ۲۰ و ۲۱) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به فصول تابستان و پاییز ۹۷ توسط معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی منتشر گردید.

بررسی تاثیر وام­های مسکن بر رابطه بین ساختار سرمایه و تمایل به ریسک­پذیری در صنعت بانکداری ایران

محمد خدایی وله زاقرد، سعید خدایی، بهزاد عباسی مولان

  • بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی و توسعه این بخش در استان خراسان جنوبی

نصرت ملکی راد، مهدی شبان

  • تحلیل فضایی شاخص­های توسعه پایدار در ناحیه­های مرزی (مطالعه موردی؛ شهرستان­های مرزی استان خراسان جنوبی)

صادق کرمی، محمد لشکری

  • تحلیل متغیرهای مؤثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینی شرق ایران؛ مطالعه موردی: شهرستان بیرجند

حوریه مرادی، حامد عباسی، علیرضا مرادی

  • بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی در استان های ایران با رهیافت داده های ترکیبی

محمدرضا غلامی، امیر دادرس مقدم

  • تحلیل و بررسی رابطه نرخ بهره بانکی با تقاضای اعتبارات بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

امین خادم، حسین شرفی، جعفر خراشادیزاده

  • بررسی رابطه مدیریت سود و خوانایی گزارش­های سالانه مطالعه موردی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرامرز  خاکبازیان، زهره حاجیها

فایل کامل فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد: