آخرین اخبار

انتشار فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۳۱

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۳۱ منتشر شد.

 

شماره ۳۱ (پیاپی ۱۹) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به بهار ۹۷ توسط معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی منتشر گردید. فایل فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد:

eghtesade khavaran