آخرین اخبار

انتشار فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۳۰

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۳۰ منتشر شد.

شماره ۳۰ (پیاپی ۱۸) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به پاییز۹۶ توسط معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی منتشر گردید. فایل فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد

faslname eghtesad khavaran 30