آخرین اخبار

فصلنامه شماره سوم – پاییز ۱۳۸۹

f-3-asli

در این شماره که در پایان آذرماه ۸۹ منتشر شده است در خصوص مسائل روز اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه­ها، اصل ۴۴ و خصوصی سازی، سهام عدالت، سرمایه گذاری، اعتبارات استان و …. به چالش کشیدن مسائل و مشکلات پیش روی کشور واستان، شناخت مزیتها و پتانسیلهای استان و … اقدام به انتشار سومین فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی با عنوان « اقتصاد خاوران » نمود.

دانلود فصلنامه