آخرین اخبار

انتشار کتاب ثروت «عمومی» ملل توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

کتاب حاضر به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که چگونه ملت‌ها موفق به مدیریت بهتر ثروت‌های عمومی می‌شوند؟ بیشتر کشورها درک و شناخت روشنی از میزان ثروت‌های عمومی خود ندارند. ثروت‌هایی مثل شرکت‌ها،‌ نهادهای مالی، زمین و جنگل،‌ ساختمان، زیرساخت‌ها و غیر آن که در مالکیت عمومی است و سود عاید دولت می‌کنند. در این کتاب می‌بینیم که ثروت عمومی گسترده بوده و امکان استفاده بسیار بهتر از آن وجود دارد. در مجادله بین طرفداران خصوصی‌سازی و ملی‌سازی مهمترین نکته، یعنی کیفیت مدیریت دارایی‌ها، گم شده است. براساس محاسبات نویسندگان این کتاب، بهبودی اندک در مدیریت ثروت عمومی، بازدهی عاید می‌سازد که بیش از مجموع سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، برق، آب و مخابرات است. کتاب با معرفی برخی موردکاوی‌ها نشان می‌دهد چگونه کشورها ترتیبات نهادی جدید مانند «صندوق ثروت ملی» را آزمایش می‌کنند که امکان مدیریت سالمتر و دموکراسی کاراتر را فراهم می‌کند. شفافیت و پاسخگویی از پیش‌شرط‌های حکمرانی خوب بر دارایی‌های عمومی هستند اما برخورداری از دانش حرفه‌ای و خلاقیت به خرج دادن مدیران این صندوق‌ها نیز از واجبات است. مطالعه این کتاب برای هر سیاستمدار و تصمیم‌گیر دولتی واجب است.