آخرین اخبار

برگزاری کنفرانس ملی فرصت‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان خراسان جنوبی

کنفرانس ملی فرصت‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان خراسان جنوبی، با حمایت مؤثر ارگان‌ها، سازمان‌ها و مجامع علمی و دانشگاهی، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه ۹۶ در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار خواهد شد.