آخرین اخبار

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۵منتشر شد

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۵ منتشر شد

 

شماره بیست و پنجم (پیاپی ۱۳) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به پاییز ۹۵ منتشر گردید. فایل  فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد.

فصلنامه ۲۵