آخرین اخبار

دسترسی رایگان به نسخه الکترونیکی تمام کتب منتشر شده توسط معاونت امور اقتصادی

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه الکترونیکی (PDF) تمام کتب منتشر شده خود را بر روی وب سایت خود منتشر نمود.

 

با توجه به تغییر سبک مطالعه از حالت سنتی به الکترونیکی و همچنین تمایل مخاطبین به در اختیار داشتن کتب الکترونیکی در هر زمان و مکان، معاونت امور اقتصادی با در نظر گرفتن این الزامات در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و همچنین کمک به پژوهشگران و دانشجویان، نسخه الکترونیکی تمام کتب منتشره خود را بصورت رایگان بر روی وب سایت خود به نشانی www.econo.ir منتشر نمود.