آخرین اخبار

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۴ منتشر شد

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۴ منتشر شد

untitled

شماره بیست و چهارم (پیاپی ۱۲) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به تابستان۹۵ منتشر گردید. فایل  فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد.

دانلود فصلنامه ۲۴