آخرین اخبار

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۳ منتشر شد

شماره بیست و سوم (پیاپی ۱۱) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به بهار ۹۵ منتشر گردید. فایل  فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد.

 

faslname23

 

faslname 23)