آخرین اخبار

فصلنامه اقتصاد خاوران شماره ۲۱ و ۲۲ منتشر شد

شماره بیست و یکم و بیست و دوم (پیاپی ۹ و ۱۰) فصلنامه تحلیلی- پژوهشی اقتصاد خاوران مربوط به تابستان و پائیز ۹۴ منتشر گردید. فایل  فصلنامه از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد.

 

Untitled

faslname دانلود