آخرین اخبار

انتشار مجموعه کامل مقالات و ارائه‌های دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه کامل مقالات و ارائه‌های دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار را منتشر نمود.

همایش دوم کسب و کار

 

پس از برگزاری دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۴ و نظر به ارائه چندین مقاله برگزیده در زمینه بهبود محیط کسب و کار کشور در این همایش، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه کامل مقالات و ارائه‌های همایش مذکور را در پرتال خود به آدرسhttp://econo.ir، پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به آدرس http://www.iranmojavez.ir و زیر پرتال دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آدرسhttp://bei.mef.ir  منتشر نمود.