آخرین اخبار

بایگانی ماهانه: اکتبر 2017

انتشار کتاب ثروت «عمومی» ملل توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

کتاب حاضر به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که چگونه ملت‌ها موفق به مدیریت بهتر ثروت‌های عمومی می‌شوند؟ بیشتر کشورها درک و شناخت روشنی از میزان ثروت‌های عمومی خود ندارند. ثروت‌هایی مثل شرکت‌ها،‌ نهادهای مالی، زمین و جنگل،‌ ساختمان، زیرساخت‌ها و غیر آن که در مالکیت عمومی است و سود عاید دولت می‌کنند. در این کتاب می‌بینیم که ثروت عمومی ... ادامه مطلب »