آخرین اخبار

بایگانی ماهانه: ژانویه 2017

دسترسی رایگان به نسخه الکترونیکی تمام کتب منتشر شده توسط معاونت امور اقتصادی

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه الکترونیکی (PDF) تمام کتب منتشر شده خود را بر روی وب سایت خود منتشر نمود.   با توجه به تغییر سبک مطالعه از حالت سنتی به الکترونیکی و همچنین تمایل مخاطبین به در اختیار داشتن کتب الکترونیکی در هر زمان و مکان، معاونت امور اقتصادی با در نظر گرفتن این الزامات ... ادامه مطلب »