آخرین اخبار
مرتضی ذاکریان
   
مدیر مسئول فصلنامه پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار

 

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار با رویکردی تحلیلی،پژوهشی در زمینه موضوعات اقتصادی و با دامنه استانی در هر فصل به طور مستمر و منظم منتشر می شود و در تلاش هستیم در ادامه بر بار علمی این فصلنامه افزوده و آن را در فاز اول به فصلنامه علمی – ترویجی و در آینده به فصلنامه علمی پژوهشی ارتقاءبخشیم .

ضمن تشکر از کلیه خوانندگان،محققان و فعالان حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی درخواست می گردد با ارسال پیشنهادات،رهنمودها و ارائه مقالات در حوزه اقتصادی به آدرس اینترنتی www.skeq.ir و یا ایمیل dabir@skeq.ir ما را در جهت غنا بخشیدن به نگارشهای بعدی یاری نمایند.